Menu
20-04-2020

Thông báo ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai Năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị EROS PALACE LUXURY, Số 15 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trân trọng kính mời !

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông:

Nội dung báo cáo ĐHCĐ 2021

Báo cáo đã kiểm toán 2020

Báo cáo kiểm soát 2020

Điều lệ sửa đổi bổ sung (dự thảo)

So sánh điều lệ sửa đổi