Menu

Hỏi & đáp

Hỏi về xe vận tải

Nội dung câu hỏi :

Giá xe vận tải hiện nay

Trả lời :

Giá xe vận tải hiện nay 1000000000000

Đổi giấy phép lái xe a1

Nội dung câu hỏi :

Kính chào Quý Cơ quan! Giấy phép lái xe môtô hai bánh của tôi do Sở GTVT Lào Cai cấp năm 2007, do trong quá trình cất giữ, sử dụng mặc dù đã ép dẻo nhưng vẫn bị hấp hơi và nhòe tên,... Vậy Tôi xin hỏi muốn có GPLX mới tôi cần có và phải làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn!

Trả lời :

Về việc công dân hỏi  Sở GTVT Lào Cai trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT quy định về  đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc mất được xét đổi lại theo quy định.Thủ tục hồ sơ gồm:

1) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục 29 thông tư 46/2012/TT-BGTVT (đơn này được in tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT, lái xe không phải viết)

2) Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe

3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

4) Bản sao chụp  Giấy phép lái xe, Chứng minh thư nhân dân

Khi đã có đầy đủ các hồ sơ trên, người có GPLX cần đổi trực tiếp mang đến bộ phận một cửa của Sở GTVT để làm thủ tục đổi và gép GPLX, người có GPLX  được cơ quan cấp GPLX chụp ảnh và phải xuất trình Giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu.

Tuyến đường 1 chiều ở P Bình Minh

Nội dung câu hỏi :

Kính chào Quý Cơ quan! Giấy phép lái xe môtô hai bánh của tôi do Sở GTVT Lào Cai cấp năm 2007, do trong quá trình cất giữ, sử dụng mặc dù đã ép dẻo nhưng vẫn bị hấp hơi và nhòe tên,... Vậy Tôi xin hỏi muốn có GPLX mới tôi cần có và phải làm những thủ tục gì? Xin cảm ơn!

Trả lời :

Về việc công dân hỏi  Sở GTVT Lào Cai trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ GTVT quy định về  đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe: Người có Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc mất được xét đổi lại theo quy định.Thủ tục hồ sơ gồm:

1) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục 29 thông tư 46/2012/TT-BGTVT (đơn này được in tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT, lái xe không phải viết)

2) Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe

3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

4) Bản sao chụp  Giấy phép lái xe, Chứng minh thư nhân dân

Khi đã có đầy đủ các hồ sơ trên, người có GPLX cần đổi trực tiếp mang đến bộ phận một cửa của Sở GTVT để làm thủ tục đổi và gép GPLX, người có GPLX  được cơ quan cấp GPLX chụp ảnh và phải xuất trình Giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu.

hỏi đáp tư vấn

  • Z6298G
  • GỬI LÀM LẠI