Menu
13-05-2015

Hệ thống kho bãi

Hiện tại, hệ thống kho bãi của Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Đồng được trải đều từ Cảng Đồng Nai đến Cảng Gò Dầu. Diện tích các kho kín từ 500m2 đến1.000m2 và diện tích bãi từ 1.000m2 đến 3.000m3. Hệ thống kho này được Công ty khai thác sử dụng trong dịch vụ Logistics và cho thuê kho bãi.

 

- Địa điểm: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Diện tích bãi: 2.000 m2
- Diện tích kho: 500 m2
- Vị trí: Nằm cạnh

 DSC he thong kho bai

 DSC he thong kho bai

- Địa điểm: Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Diện tích bãi: 1.000 m2
- Diện tích kho: 500 m2
- Vị trí: Nằm cạnh khuôn viên Cảng Đồng Nai

Bài viết mới nhất