Menu
05-02-2015

Thông báo

Đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn và sự lớn mạnh của DNPS, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau cho đến hết ngày 2012.05.31. Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi đơn xin việc về địa chỉ email:info@dnps.vn

  • Vị trí 1: Nhân viên kinh doanh
  • Vị trí 2: Lái tàu
  • Vị trí 3: Lái xe
  • Vị trí 4: Điều khiển hệ thống mooc, cẩu
  • 6CZYHG
  • GỬI LÀM LẠI

    Bài viết mới nhất