Menu
13-05-2015

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DSC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai (DSC) được thành lập ngày 23/5/2011. Tận dụng những lợi thế về vị trí tự nhiên, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề; DSC mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp vận chuyển tối ưu.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Cảng Đồng Nai có một vị trí cực kỳ thuận lợi để phát triển. Đây là một trong những cảng biển địa phương thuộc Nhóm cảng biển số 5, nằm sâu trong nội địa thuộc vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam với sản lượng hàng hóa luân chuyển qua các cảng khu vực Sài Gòn – Nhà Bè và các cảng vùng Đông Bắc trên 4 triệu Teus/năm giai đoạn 2010 – 2012, trong đó nguồn hàng từ phía Bắc và phía Đông Sài Gòn chiếm tới 48%, cảng Đồng Nai có lợi thế to lớn về chân hàng, giữ vai trò quan trọng của một trong những đầu mối lưu thông hàng hóa thuận lợi.

VỊ TRÍ CẢNG:

Cảng Đồng Nai          :     10o54’01”N – 106o50’29”E

Cảng Gò Dầu A          :     10o39’28”N – 107o01’16”E

Cảng Gò Dầu B          :     10o37’08”N – 107o01’26”E

LUỒNG VÀO CẢNG:

Cảng Đồng Nai: Trên sông Đồng Nai, chế độ thủy triều : bán nhật triều không đều, chênh lệch bình quân 3m, mớn nước cao nhất cho tàu vào là 8.0m, tiếp nhận được cỡ tàu lớn nhất là 5.000 DWT.

Cảng Gò Dầu A: Trên sông Thị Vải, chế độ thủy triều : bán nhật triều không đều, chênh lệch bình quân 4.6m, mớn nước cao nhất cho tàu vào là 11.10m, tiếp nhận được cỡ tàu lớn nhất là 30.000 DWT.

Cảng Gò Dầu B: Trên sông Thị Vải, chế độ thủy triều : bán nhật triều không đều, chênh lệch bình quân 4.6m, mớn nước cao nhất cho tàu vào là 11.10m, tiếp nhận được cỡ tàu lớn nhất là 30.000 DWT.