Menu
23-05-2011

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Sứ mệnh:
– Công ty cổ phần dịch vụ cảng Đồng Nai được thành lập ngày 23/05/2011 nhằm mục đích đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng là những doanh nghiêp đã, đang và sẽ sử dụng cảng Đồng Nai như là một giải pháp tổng thể và tối ưu nhằm tận dụng lợi thế về vị trí tự nhiên, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ CB-CNV lành nghề.
– Ngoài việc góp phần vào hoạt động khai thác có hiệu quả cảng Đồng Nai, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng hải và từng bước phát triển, hoàn thiện dịch vụ logistic, hiện đại hóa cho ngành hàng hải cũng như các dịch vụ khác đặc biệt là dịch vụ công: hải quan, thuế..., dự án còn góp phần giảm tối đa chi phí vận chuyển hàng hóa, làm gia tăng sản lượng xếp dỡ tại cảng và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn từ đó thu hút vốn đầu tư trong cũng như ngoài nước.
• Tầm nhìn:
– Với mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị trường miền Đông Nam Bộ, DNPS hi vọng bằng quyết tâm và thực lực của mình, chúng tôi sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của quí khách hàng.